ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ

Энергетикалық менеджмент - бұл энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саясатын, іс-шаралар жоспарларын, мониторинг рәсімдері мен әдістемелерін, энергия тұтынуды бағалауды және энергия тиімділігін арттыруға бағытталған басқа да әрекеттерді әзірлеуді және іске асыруды қамтитын энергетикалық ресурстарды ұтымды тұтынуды қамтамасыз етуге және басқару объектісінің энергия тиімділігін арттыруға бағытталған әкімшілік іс-әрекеттер кешені.

 

Энергетикалық менеджмент ISO 50001:2011 (ҚР МемСТ ИСО 50001:2012) "Энергетикалық менеджмент жүйесі негізінде құрылған. Энергия менеджменті жүйесін құру және енгізу бойынша көптеген дамыған елдердің тәжірибесін біріктіретін «Пайдалану талаптары мен нұсқаулықтары».

 

СТАНДАРТТЫ ЕНГІЗУДІҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

- энергияны тұтынуға байланысты шығындарды түбегейлі азайту;

- шығарылатын өнімнің энергия сыйымдылығын күрт төмендету;

- қоғамның, мемлекеттің және тұтынушылардың сенімін арттыратын ұйымның "жасыл" имиджін құру;

- бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде энергия үнемдеу бойынша инновацияларды ынталандыру есебінен арттыру;

- энергетикалық қауіпсіздікке және аварияларға байланысты тәуекелдерді азайту;

- ISO 50001: 2011 сәйкестігіне энергия үнемдеу менеджменті жүйесін сертификаттау, осылайша тендерлер мен конкурстарда артықшылықтар алу.

АНЫҚТАМАЛЫҚ:

БҰҰ-ның өнеркәсіптік даму жөніндегі ақпараты бойынша, ресурстық тиімділікті әлеуетті арттырудың және шығындарды үнемдеудің жартысынан астамы елеулі капитал салымынсыз басқару тәжірибесін жақсарту жолымен алынуы мүмкін. Энергетикалық менеджмент жүйесін енгізген кәсіпорындардың көпшілігі жыл сайын энергия сыйымдылығын 2-3% - ға төмендетеді, ал энергетикалық менеджментті жаңа ғана енгізіп жатқан компаниялар алғашқы екі жыл ішінде 10-20% - ды үнемдейді.

СТАНДАРТТЫ ЕНГІЗУ БОЙЫНША ҚАДАМДАР
ISO 50001: 2011 халықаралық стандарты «Энергияны басқару жүйелері - қолдану жөніндегі нұсқаулыққа қойылатын талаптар
КПТД энергомониторингінің нысаны
Кеңсенің энергия менеджменті нысаны
АТП бағдарламалық модулі
Энергоменеджментті ұйымдастыру
Экономикалық тиімділікті, жайлылықты және экологиялық жарықтандыруды есептеу калькуляторы