ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ АУДИТ

Энергетикалық аудиті-бұл энергия үнемдеу мүмкіндігі мен әлеуетін бағалау және қорытынды дайындау мақсатында энергетикалық ресурстарды пайдалану туралы деректерді жинау, өңдеу және талдау.

МАҚСАТТАРЫ МІНДЕТТЕР

– энергия үнемдеуші технологиялар мен жабдықтарды енгізу есебінен өз қажеттіліктеріне ОЭР (отын-энергетикалық ресурстар) шығынын төмендету;

– ОЭР бөлу және тұтыну кезінде шығындарды төмендету;

– ОЭР есебінің жаңа жүйелерін құру немесе қолданыстағыларын жаңғырту.

– тиімсіз энергия шығынының көздерін және ақталмаған энергия шығынын анықтау;

– энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру әлеуетін анықтау;

– энергия үнемдеудің мақсатты, кешенді бағдарламасын әзірлеу.

"Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" Заңның 16-бабының 4-тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, МЭТ субъектілері әрбір 5 жылда кемінде 1 рет міндетті энергетикалық аудиттен өтеді. Энергетикалық аудит энергетикалық аудитті жүргізу қағидаларына сәйкес жүргізіледі

ЭНЕРГИЯ АУДИТІН ЖҮРГІЗУ-НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕР

Энергетикалық аудитті жүргізу нәтижелері бойынша энергетикалық аудит жүргізу ұйымы үш негізгі бөліктен тұратын қорытынды жасайды:

Энергетикалық аудиттің қорытындысы бойынша МЭТ субъектісі талаптарға қосымшаға сәйкес нысан бойынша энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді және оны бекіту мерзімін көрсете отырып, МЭТ субъектісінің бірінші басшысы бекітеді.

"Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" Заңның 9-бабының 2-тармағына сәйкес МЭТ субъектілері энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы ұлттық даму институтына энергетикалық аудит қорытындысының көшірмесін және бекітілген іс-шаралар жоспарын ұсынады.

Энергияға жарамды
«Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
Энергия аудитінің ережелері
Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігі бойынша іс-шаралар жоспарының нысаны мен мазмұнына қойылатын талаптар
Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігі саласында жұмыс жасайтын заңды тұлғалардың тізілімі
Энергетикалық аудиторлардың тізілімі