Мемлекеттік білім беру орталығы, Өскемен қаласы

1

Нысан туралы жалпы ақпарат

Жалпы ауданы –                            

Құрылыс салынған жыл –  1982                     

оқушылар (тәрбиеленушілер) саны – 134                               

Тұтынушылардың саны –    70  

2

Жиынтық сметалық есеп

66 342 080 тыс.тенге

3

Құрылыс құнының сметалық есебі

 

4

Жұмыстың негізгі түрлерінің атауы мен көлемі   

Терезелер – 307 м2            

Сыртқы есіктер –  14,7 м2

Жабындыны тұтастырғыш  – 1853 м2

Жабындыларды жылылау – 1853 м2                   

жарықдиодты жарықшамдар – 475 ед.                 

Шоғырсым – 1170 п.м.

5

Мердігер туралы ақпарат

ТОО «Таза-Стар»

6

Авторлық қадағалау туралы ақпарат

ТОО «Цент экспертизы энергоэффективности»

7

Техникалық қадағалау туралы ақпарат

ТТОО «Broad Mark Construction»

8

Мониторинг қорытындысы

жылу қуаты бойынша –133 745  квт*ч

электр қуаты бойынша –   квт*ч

СО2 бойынша –   43